Byty

Byt 3+1, Ostrov
N01447
Prodej
2 400 000 Kč
Byt 4+1, Karlovy Vary
N01443
Prodej
3 300 000 Kč
Byt 2+1, Karlovy Vary
N01428
Prodej
2 650 000 Kč
Byt 2+kk, Karlovy Vary
N01445
Prodej
4 160 000 Kč
Byt 2+kk, Karlovy Vary
N01444
Prodej
3 950 000 Kč
Byt 1+1, Karlovy Vary
N01439
Prodej
1 570 000 Kč
Byt 2+kk, Karlovy Vary
N01440
Prodej
1 976 000 Kč
Byt 2+1, Karlovy Vary
N01438
Prodej
2 900 000 Kč
Byt 3+kk, Karlovy Vary
N01417
Prodej
12 480 000 Kč
Byt 3+1, Karlovy Vary
N01421
Prodej
8 400 000 Kč